فرصت های شغلی (ارسال رزومه)

  • برای هر عنوان شغلی،همه فرم هایی که در کادر فرم ها وجود دارد می بایست پر شوندو در صورتی که یکی از فرم ها پر نشود،درخواست همکاری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • لطفا قبل از هرگونه اقدام صفحات درباره ما ، تماس با ما و شرکت ها و کارگزاری ها را مطالعه فرمایید.
  • لطفا از مرورگر Mozilla Firefox استفاده کنید.
عنوان شغلی / مهارت های مورد نیاز
محل کار تعداد مورد نیاز فرم ها (می بایست هر دو فرم پر شود)
ادمین نرم افزار Microsoft Dynamics CRM

مسلط به توسعه و سفارشی سازی MS Dynamics

HTML, CSS, C#, JavaScript

تهران و کرج

۰ فرم همکاری ادمین نرم افزار Microsoft Dynamics CRM

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

کارشناس برنامه نویس
mySQL, PHP, WordPress, HTML, CSS

کرج

۱ فرم همکاری کارشناس برنامه نویسی

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

طراح وب سایت
Photoshop, WordPress, HTML, CSS, PHP

تهران و کرج

۰ فرم همکاری طراح وب سایت

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

کارشناس خدمات و پشتیبانی (فقط آقا)
آشنا به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر

کرج

۰ فرم همکاری کارشناس خدمات و پشتیبانی

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

منشی (فقط خانم)
آشنا به کامپیوتر ، حداکثر سن ۲۸ سال

تهران

۱ فرم درخواست همکاری منشی

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

کارمند اداری
آشنا به کامپیوتر ، حداکثر سن ۲۸ سال

کرج

۱ فرم درخواست کارمند اداری

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

مدیر فروش و بازاریابی
مسلط به جذب نمایندگی ، ۳ سال سابقه کار مرتبط
تهران و کرج ۱ فرم درخواست همکاری مدیر فروش و بازاریابی

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

کارشناس فروش و بازاریابی
تهران و کرج ۱ فرم درخواست همکاری کارشناس فروش و بازاریابی

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

حسابدار
حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط، آشنا به نرم افزار شایگان
کرج ۱ فرم درخواست همکاری حسابدار

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

کارشناس آموزش نرم افزار فروشگاهی
مسلط به مفاهیم حسابداری و ICDL
کرج ۱ فرم درخواست همکاری کارشناس آموزش نرم افزار فروشگاهی

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)

کارشناس میز امداد
آشنا به مفاهیم فناوری اطلاعات
کرج ۱ فرم درخواست همکاری کارشناس میز امداد

فرم پرسشنامه سبک رفتاری (DiSC)