راهکارهای ما

راهکارهای صنفی

 • راهکارهای مدیریتی مبتنی بر بارکد
 • بارکد خوان
 • چاپگرهای برچسب صنعتی
 • رایانه های قابل حمل
 • اقلام مصرفی
 • ورود به وب سایت اختصاصی
 

راهکارهای صنعتی

راهکار های اداری

 • راهکارهای مدیریتی اطلاعات صنفی
 • بارکد خوان
 • چاپگرهای رسید
 • چاپگرهای برچسب
 • رایانه های فروشگاهی (POS)
 • توزین الکترونیک
 • ورود به وب سایت اختصاصی

راهکارهای امنیتی

 • راهکارهای مدیریتی امنیتی و کنترلی
 • آنتن های دزدگیر فروشگاهی
 • دستگاه های حضور و غیاب
 • دوربین های مدار بسته
 • اقلام مصرفی
 • ورود به وب سایت اختصاصی

راهکارهای نرم افزاری

راهکارهای ارتباط با مشتری